Drents Verkeersveiligheidslabel

Samen extra
Alle scholen in Drenthe besteden aandacht aan verkeer. Desondanks vallen er helaas nog steeds verkeersslachtoffers onder kinderen. Daarom wordt in Drenthe het Dode-Hoek-project, de Fietscontrole en het Theoretisch- en Praktisch Verkeersexamen kosteloos aan alle scholen aangeboden.

Omdat kinderen kwetsbaar zijn en tegelijk geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’ is daarnaast éxtra aandacht voor verkeersveilig gedrag wenselijk. Daarom hebben provincie Drenthe en de gemeenten in afstemming met het basisonderwijs een project ontwikkeld, het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL).

Het DVL is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving.
De DVL-formule is ‘voor wat hoort wat’: als de school kan (blijven) aantonen in het kader van het Label extra aandacht aan verkeersveilig gedrag te geven mag de school jaarlijks een set verkeerseducatie-materialen en/of een (theater) project aanvragen. In bijna alle gevallen kan daarbij de eerste of tweede voorkeur toegewezen worden.

Criteria

Om het label te verdienen, moet een school voldoen aan een aantal criteria:

  1. Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan
  2. Op de school wordt gewerkt met een actuele verkeersmethode of een gelijkwaardig alternatief zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.
  3. In elke groep worden praktische oefeningen gericht op veilig oversteken en fietsen uitgevoerd en daarnaast creatieve invullingen gerealiseerd, zoals het ontwikkelen door de leerlingen van een verkeersbord; het invullen van een verkeersveiligheidsdag of -week etc.
  4. De ouders zijn betrokken bij het verkeersonderwijs via een verkeersouder (of een vergelijkbare variant) die het team kan ondersteunen bij praktische oefeningen.
  5. De school spant zich maximaal in voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

Meedoen

Inmiddels doet een ruime meerderheid van de Drentse scholen mee aan het DVL. Wilt u/uw school ook meer aandacht besteden aan verkeersveiligheid en zo profiteren van het DVL? Meld u dan aan bij uw coördinator, dan gaan we gezamenlijk het traject in:

Karin Pasjes
(Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, De Wolden en Hoogeveen)

06 - 44 08 88 73
rczuidoost@veiligbereikbaardrenthe.nl

Hielke Verbree
(Aa en Hunze, Assen, Noordenveld, Tynaarlo, Meppel, Midden-Drenthe, Westerveld)

06 - 27 87 08 99
rcnoord@veiligbereikbaardrenthe.nl