Educatie projecten

In Drenthe faciliteren de provincie en alle gemeente samen een programma dat bestaat uit vele verkeerseducatie-projecten. Die projecten richten zich op voorlichting en training voor Particulieren, Scholieren en Bedrijven. Het aanbod varieert van het Praktisch Verkeersexamen tot aan de Scootmobielcursus: alle leeftijdsgroepen en relevante thema’s krijgen aandacht.

Doorgaande ontwikkeling
Dit programma beweegt mee met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het toegenomen gebruik van e-bikes en smartphones of de gevolgen van de vergrijzing voor een veilige mobiliteit.

Onderwijs
Binnen het programma vormt de schoolgaande jeugd een speciale doelgroep. Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar, maar gelukkig zijn ze via de scholen goed benaderbaar, en bovendien: ‘jong geleerd is oud gedaan’. Daarom voorziet het programma in een hele reeks projecten voor het BO, het VO en het MBO. Voor Basisscholen die meedoen aan het project Drents Verkeersveiligheidslabel (zie kader) zijn er daarbij extra mogelijkheden.Drents Verkeersveiligheidslabel

Alle scholen in Drenthe besteden aandacht aan verkeer. Desondanks vallen er helaas nog steeds verkeersslachtoffers onder kinderen. Daarom wordt in Drenthe het Dode-Hoek-project, de Fietscontrole en het Theoretisch- en Praktisch Verkeersexamen kosteloos aan alle scholen aangeboden.

Lees meer

Regiocoördinator
Dit verkeerseducatie-programma wordt vanuit drie regio’s gerealiseerd (Noord, Zuidoost en Zuidwest) met behulp van twee regiocoördinatoren. Hun contactgegevens staan naast elk project.

Hieronder vindt u alle verkeerseducatie-projecten uit het programma. U kunt rechtstreeks naar een specifieke leeftijdsgroep gaan via het menu ‘Leeftijdsgroep’ links bovenaan deze pagina.

Lees meer

Alle leeftijden

Veilig door het dorp
Alle leeftijden

In dit project wordt verkeersveiligheidsvoorlichting door de dorpsbewoners zélf georganiseerd, met bestaande en originele, eigen projecten. De (maat)werkgroep bestaat uit elk lokale verband dat kan bijdragen, van sportclub tot jeugdsoos, van school tot buurthuis etc. Een Welzijnsorganisatie kan ondersteuning bieden. Deze formule versterkt het besef van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor …

Lees meer

VVN Voorlichting algemeen
Alle leeftijden

Om met haar boodschap een breed publiek te bereiken geeft VVN bij tal van gelegenheden voorlichting over allerlei aspecten van verkeersveiligheid en werft daarbij deelnemers voor verkeersveiligheidsprojecten en -cursussen. Van Buurtmarkt tot Fiets4daagse, van club tot AZC, van jong tot oud, van man tot vrouw: de vrijwilligers en professionals van …

Lees meer

0 - 4 jaar

leer in het verkeer

Leer in het Verkeer peuters
0 - 4 jaar

Het Leer-in-het-Verkeer-Peuters-programma bestaat uit een les met verkeersmaterialen en een online leeromgeving. De lesmaterialen zijn gebaseerd op de vrolijke en herkenbare illustraties van Dick Bruna. Zo kunnen de kinderen spelenderwijs leren met behulp van peuter-doe-bladen, wenborden, vertelplaten, muziek en het Joep-in -het-Verkeer-spel. Standaard worden 4 verteltasjes meegeleverd die de kinderen …

Lees meer

4 - 12 jaar

blindspot

Blindspot
4 - 12 jaar

De Blindspot-les van een uur gaat over de Dode Hoek. Een quiz met behulp van filmmateriaal zet de leerlingen direct op scherp. Met een modelvrachtwagen op een maquette verbonden met een camera ontstaat een vogelperspectief waardoor het inzicht wordt vergroot. De samen gemaakte rap spreekt aan; de boodschap blijft hangen!

Lees meer
Bokabox

Bokabox
4 - 12 jaar

De Bokabox Verkeer is een kist met materialen waarmee kinderen spelenderwijs het verkeersbordensysteem gaan ontdekken. Dat kan klassikaal, in groepjes of individueel. Met pictogrammen worden de basisvormen aangekleed tot verkeersborden. Slimme eenvoud is de kracht van dit materiaal.

Lees meer
dode hoek project

Dode Hoek-project
4 - 12 jaar

Dit project maakt kinderen bewust van het gevaar van de Dode Hoek en bevordert veilig gedrag. Nadat in de klas een leerzame, impactvolle film is vertoond gaan de kinderen in kleine groepjes naar buiten. Daar staat een rijinstructeur die bij een vrachtauto uitleg geeft over de Dode Hoek. De leerlingen …

Lees meer
Fiets veilig

Fiets Veilig!
4 - 12 jaar

Slingeren; afslaan zonder richting aangeven; met zijn allen naast elkaar fietsen: kinderen zijn zich niet altijd bewust van de risico’s. Daar brengt dit project verandering in. Na een theorieles gaan de kinderen een ‘ritje’ maken in een rijsimulator, waarin ze zelf dat soort fietsgedrag door de ogen van de automobilist …

Lees meer
Fietscontrole BO

Fietscontrole BO
4 - 12 jaar

Fietsende kinderen zijn kwetsbaar. Veilig fietsgedrag begint bij een goede fiets! Met dit project komt VVN op de scholen om fietsen te keuren. Daarbij wordt gelet op verlichting, de rem, de banden, de bel etc. Vooraf worden de ouders (via school) geïnformeerd met uitleg en een checklist. Op de Fietscontrole-dag …

Lees meer

Fietshesjes
4 - 12 jaar

Een set met 25 kleine en 25 grote fietshesjes voor leerlingen en 4 stuks voor volwassenen (begeleiders).

Lees meer

Fietsparcourstas
4 - 12 jaar

In deze tas zit materiaal om op het schoolplein een parcours uit te zetten dat leerlingen uitdaagt hun fietsvaardigheid uit te proberen en te oefenen. Het materiaal uit deze fietsparcourstas sluit aan bij de map ‘Fiets Seef’.

Lees meer
ik zie ik zie wat jij niet zag

Ik zie, Ik zie, wat jij niet zag BO
4 - 12 jaar

In deze interactieve theatervoorstelling vertellen acteurs verhalen met de focus op verkeersgedrag van jongeren. De leerlingen gaan op zoek naar hun eigen verkeerverhaal en worden door de dialogen, scènes en muziek bepaald bij (on)veilig verkeersgedrag. De dynamische, humorvolle en toch serieuze insteek zorgt voor impact. Bij de voorstelling hoort lesmateriaal …

Lees meer
leer in het verkeer

Leer in het Verkeer kleuters
4 - 12 jaar

Het Leer-in-het-Verkeer-Kleuters-programma bestaat uit een les met verkeersmaterialen en een online leeromgeving. De lesmaterialen zijn gebaseerd op de vrolijke en herkenbare illustraties van Dick Bruna. Zo kunnen de kinderen spelenderwijs leren met behulp van kleuter-doe-boekjes, wenborden, vertelplaten, muziek en spelletjes. Standaard worden 4 Joep-in-het-verkeertasjes meegeleverd die de kinderen om de …

Lees meer
Mobiel in de hand fiets aan de kant

Mobiel in de hand, fiets aan de kant
4 - 12 jaar

‘Laat je niet afleiden door je mobiel tijdens het fietsen’, dat is de rode draad van dit enerverende project. Met leuke oefeningen ervaren de leerlingen dat ‘twee dingen tegelijk doen’ niet werkt. Een tochtje op een fietssimulator versterkt dat inzicht. Afsluitend wordt daarover een pakkende rap gemaakt die goed blijft …

Lees meer
Paolo de Zebratemmer

Paolo de Zebratemmer
4 - 12 jaar

In deze theatervoorstelling gaan de kinderen samen met Paolo op zoek naar Seef de Zebra, de mascotte van het Drents Verkeersveiligheidslabel. Onderweg wordt aandacht besteed aan autogordels omdoen, de functie van een stoplicht, buiten spelen/fietsen op straat, uitstappen uit een auto en oversteken. De kinderen geven aanwijzingen en zingen mee. …

Lees meer
Praktisch en Theoretisch Verkeersexamen

Praktisch en Theoretisch Verkeersexamen
4 - 12 jaar

Jaarlijks organiseert VVN dit examen. In het theoretisch deel beantwoorden de leerlingen 25 vragen vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. Dit examen is een belangrijke toets op de beheersing van verkeerkennis, het inzicht in verkeerssituaties en het besef van het belang van verkeersveilig gedrag. In het praktische deel …

Lees meer
Spuitmallen Schoolomgeving VVN

Spuitmallen Schoolomgeving VVN
4 - 12 jaar

Scholen kunnen met deze spuitmallen op een eenvoudige manier extra aandacht vragen voor verkeersafspraken in de directe omgeving van hun school. In het pakket zitten twaalf verschillende sjablonen die meerdere keren te gebruiken zijn, los of in combinatie. Daarnaast bevat het pakket twee spuitbussen met krijtverf. De verf blijft, afhankelijk …

Lees meer
Stop!Licht! 1/2

Stop!Licht! 1/2
4 - 12 jaar

In deze humoristische, interactieve theatervoorstelling wordt op een speelse manier duidelijk hoe een verkeerslicht werkt. Ook andere verkeersveiligheidszaken komen aan de orde. Met een lesbrief en een online-module kan de leerkracht met de kinderen deze interventie voorbereiden en verwerken.

Lees meer

Stop!Licht! 3/4
4 - 12 jaar

In deze humoristische, interactieve theatervoorstelling wordt op een speelse manier duidelijk hoe een rotonde werkt. Daarbij komen (ook) voorrang, kruispunten en verkeersborden aan de orde. Met een lesbrief en een online-module kan de leerkracht met de kinderen deze interventie voorbereiden en verwerken. Kan los of als vervolg op Stoplicht 1/2 …

Lees meer
Streetwise

Streetwise
4 - 12 jaar

Streetwise is een praktisch verkeersprogramma, opgebouwd uit vier op leeftijd/ontwikkelingsfase afgestemde modules. Instructeurs komen 1 of meer dagdelen naar school met echte- en namaak auto’s, zebrapaden, verkeerslichten en een fietsparcours. Met deze praktische, leuke en leerzame lessen (nét echt!) gaan de leerlingen beter voorbereid het verkeer in.

Lees meer
Van 8 naar 1

Van 8 naar 1
4 - 12 jaar

Na de zomervakantie naar de nieuwe school; op de fiets, of met de bus, trein etc. Dat vraagt voorbereiding! Via van ‘8 naar 1’ verzorgt een VVN-professional de introducerende gastles (60 minuten). Vervolgens gaan de leerlingen in 5 lessen van ongeveer 20 minuten aan de slag met het online én …

Lees meer

Verkeersbrigadier-materialen
4 - 12 jaar

Jassen en/of Stopborden speciaal voor verkeersbrigadiers.

Lees meer

Verkeerskist
4 - 12 jaar

Leskist met een lesboek met uitgewerkte lesjes en materialen, zoals autootjes, fietsjes en poppetjes. Daarmee kunnen verkeerssituaties op tafelformaat worden uitgelegd, bijvoorbeeld: wie gaat voor? Spelenderwijs worden zo de eerste beginselen van verkeersveiligheid verkend. Primair voor de kleuters, maar kan ook gebruikt worden in groep 4 t/m 8. Voorheen Wegenset …

Lees meer
Verkeersplaneet

Verkeersplaneet
4 - 12 jaar

In deze theatervoorstelling komt Spacy van een ‘Verkeerde planeet’ naar onze Verkeersplaneet en leert hoe het wél hoort. Een gespreksleider en poppenspeelster laten samen met de kinderen in 4 korte scènes verschillende verkeerssituaties aan bod komen rond is voorrang; zebrapaden; gordels dragen en buiten spelen. Met ‘Ren je bord’ (een …

Lees meer

Verkeersplein
4 - 12 jaar

Op het plein zijn herkenbare verkeerssituaties aangebracht, zoals een zebrapad, een rotonde en een gelijkwaardige kruising. Geschikt voor verkeerslessen én om op te spelen. De kosten van een Verkeersschoolplein worden grotendeels gedragen door de provincie Drenthe en uw gemeente. Zie verder: Verkeersplein Een schoolplein is voor kinderen een plaats om …

Lees meer

Verkeersschoolplein hesjes
4 - 12 jaar

Voor de kleuters op scholen met een verkeersschoolplein zijn deze Dick Bruna-hesjes een prachtige aanvulling op de mogelijkheden. Met deze hesjes wordt zichtbaar wie welk voertuig uitbeeldt, zoals een fietser, een automobilist, een vrachtwagen, etc. Zo wordt ook voor de jongste leerlingen het gebruik van het verkeersschoolplein een extra leuke …

Lees meer

VOMOL
4 - 12 jaar

In dit educatieprogramma leren kinderen meer over opvallend landbouwverkeer. Vooral buiten de bebouwde kom gebeuren er veel ongelukken met landbouwverkeer en fietsers. Vaak met ernstige afloop. Het is daarom van belang om te weten wat de gevaren zijn van landbouwverkeer op de weg en hoe je dit veilig kunt passeren. …

Lees meer

VVN afspraken-ansichtkaarten VSO
4 - 12 jaar

Een verkeersveilige schoolomgeving (VS0), daar draait het om. Niet alleen voor de kinderen, ook voor de ouders. Met deze incidenteel in te zetten actie worden afspraken over veilig verkeersgedrag rond de haal/breng-situatie via een handzame en aantrekkelijk vormgegeven ansichtkaart benadrukt. Een leuke en zinvolle maatwerkactie, voor als een extra zetje …

Lees meer
VVN Verkeerspakketten

VVN Verkeerspakketten
4 - 12 jaar

Deze pakketten staan voor 4 praktische projecten. De materialen voor de projecten worden aan het begin van het nieuwe schooljaar verstrekt. De 3 Projecten zijn ‘Veilig op de fiets’: wat is een veilige fiets; verhoog je Fietsvaardigheid; sluit een ‘Safety-deal’; ‘Op voeten en fietsen naar school’: handvatten voor het stimuleren …

Lees meer

12 - 16 jaar

3D Afleiding Bike

3D Afleiding Bike
12 - 16 jaar

3D Afleiding Bike laat jongeren de risico’s van afleiding in het verkeer ervaren via een virtual reality-bril en een fietssimulator, terwijl de klasgenoten meekijken op een scherm. Iedereen komt aan de beurt, net als bij de gelijktijdige ‘Distraction Game’ en de ‘Afleidingsquiz’. Samen leiden deze spel- en beleefervaringen tot het …

Lees meer
ik zie ik zie wat jij niet zag

Ik zie, ik zie, wat jij niet zag VO
12 - 16 jaar

In deze interactieve theatervoorstelling vertellen acteurs verhalen met de focus op verkeersgedrag van jongeren. De leerlingen gaan op zoek naar hun eigen verkeerverhaal en worden door de dialogen, scènes en muziek bepaald bij (on)veilig verkeersgedrag. De dynamische, humorvolle en toch serieuze insteek zorgt voor impact. Bij de voorstelling hoort lesmateriaal …

Lees meer
Kruispunt en Kruispunt-S

Kruispunt en Kruispunt-S
12 - 16 jaar

In de setting van een nagemaakt kruispunt debatteren leerlingen over hun eigen gedrag in het verkeer, met extra aandacht voor smartphone-gebruik. De debatleider brengt het gesprek over verkeersveiligheid op gang met filmpjes, stellingen en leuke spelopdrachten. Door een competitie-element doen alle leerlingen actief mee. Kruispunt wordt gedaan in een grote …

Lees meer
Pats Boem

PATS!BOEM!
12 - 16 jaar

Deze vrolijke maar tegelijk confronterende voorstelling zoomt in op het gedrag van jongeren in het verkeer: op de fiets, alleen of samen met vrienden tijdens het stappen. Alcohol, verlichting, afleiding: hoe neem jíj verantwoordelijkheid? Daar gaan de leerlingen – in drie groepen – over doorpraten na de voorstelling. Via een …

Lees meer
Studio flits

Studio Rotonde
12 - 16 jaar

De gesplitste klas rouleert langs drie onderdelen: een groepsgesprek onderzoekt eigen ervaringen in het verkeer; samen een video bekijken wordt een onverwacht leerzame ervaring over de gevolgen van ‘Afleiding’; met elkaar een eigen foto-strip maken over (on)veilige situaties vergroot het bewustzijn daarover. Zo worden de leerlingen via verschillende invalshoeken bepaald …

Lees meer
Veilig Uitgaan = Veilig Thuiskomen

Veilig Uitgaan = Veilig Thuiskomen
12 - 16 jaar

Met en rond een korte film en een theatervoorstelling confronteren de acteurs de leerlingen met de risico’s van ‘alcohol in het verkeer’ én de eigen verantwoordelijkheid om die combinatie (alcohol en verkeer) te vermijden. De creatieve, impactvolle én humoristische aanpak vormt een aansprekende invalshoek. Ook het elkaar durven aanspreken op …

Lees meer
Verkeerscarrousel

Verkeerscarrousel
12 - 16 jaar

In 3 opeenvolgende lesuren rouleren groepjes leerlingen langs 6 verschillende verkeersonderwerpen. De ervaren gastdocenten confronteren hen met risicovol verkeersgedrag rond Fietsverlichting, Smartphone-afleiding, de Dode Hoek en andere verkeeronderwerpen. De theorie en de (nagebootste) praktijk maakt hen bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheden. Met onder meer een autosimulator, een alcoholbril …

Lees meer

Verkeerslab
12 - 16 jaar

In één lesuur gaan twee klassen de strijd met elkaar aan. Onder de vrolijke maar haarscherpe leiding van de theatrale gastdocent met zijn assistente worden de leerlingen bepaald bij veilig verkeersgedrag en de verantwoordelijkheid voor het elkaar daarop aanspreken. De focus ligt op de fiets en op afleiding. Welke groep …

Lees meer
Verkeersmarkt

Verkeersmarkt
12 - 16 jaar

In 1 dagdeel rouleren de leerlingen langs verschillende organisaties. Politie; Rode Kruis; Top Medical Team, VVN, Fietsersbond, Chauffeursvereniging Friesland: allen geven toelichting bij bepaalde aspecten van verkeersveiligheid. Aan de hand van échte voertuigen en materialen. SBV zorg voor leerzame afwisseling met een quiz, een remproef, een alcoholparcours en workshops over …

Lees meer

16 - 25 jaar

3D Afleiding Car klassikaal
16 - 25 jaar

3D Afleiding Car laat jongeren de risico’s van afleiding tijdens autorijden ervaren via een virtual reality-bril en een rit-simulator, terwijl de klasgenoten meekijken op een scherm. Iedereen komt aan de beurt, net als bij de gelijktijdige ‘Distraction Game’ en de ‘Pitch’. Afleiding door smartphone-gebruik krijgt extra aandacht. Samen leiden deze …

Lees meer
3D Afleiding Bike

3D Tripping Car Klassikaal
16 - 25 jaar

3D Tripping Car laat jongeren de gevaren van rijden onder invloed ervaren via een virtual reality-bril en een rit-simulator, terwijl de klasgenoten meekijken op een scherm. Iedereen komt aan de beurt en ondergaat de gevolgen van alcohol; xtc; paddo’s of cannabis tijdens het rijden. De overeenkomst: gebruik van middelen gaat …

Lees meer
Alcohol en drugs in het verkeer

Alcohol en drugs in het verkeer
16 - 25 jaar

Het eerste uur de theorie: wat doet alcohol en wat zijn de gevolgen daarvan bij verkeersdeelname. Na deze informatie-overdracht én het groepsgesprek daarover volgt de praktijkles buiten: alle leerlingen rijden een parcours in een tweepersoons Smart cabrio, samen met een instructeur. Eerst zonder en dan mét een alcoholbril op: een …

Lees meer
Tracks

Tracks: Try it, test it, prove it
16 - 25 jaar

De ervaren instructeurs helpen jonge bestuurders letterlijk en figuurlijk beter achter het stuur te zitten. Met theorie over reactievermogen, afleiding, rijden onder invloed, groepsdruk, rijtechniek en vele andere verkeersgerelateerde onderwerpen. Én met praktijkoefeningen die een verschil maken: noodstops; bermrijden; anti-slipoefeningen; zélf rijden in een vrachtwagen: dit project zorgt dat de …

Lees meer
Zeven Sloten

Zeven Sloten
16 - 25 jaar

Met deze educatieve voorstelling over herkenbare verkeerssituaties weet de cabaretier het jonge publiek te raken. Humor, emotie en verstilling: het hele cabaretpalet wordt ingezet om de jongeren wakker te schudden richting een veilige(r) verkeersgedrag. Aansluitend vindt een forumdiscussie plaats.

Lees meer

25 - 60 jaar

KNMV Risico Herkennen
25 - 60 jaar

Tijdens deze trainingsdag leren motorrijders hoe het ongevalsrisico te verkleinen. De deelnemers gaan onder aanvoering van de ervaren instructeur direct de weg op, richting risico-herkenning. De praktijkrit wordt gefilmd. De beelden worden bekeken en samen met de andere deelnemers besproken. De analyse krijgt handvatten met tips en trucs en verdieping …

Lees meer

KNMV Vervolg: Beter door de bocht
25 - 60 jaar

Bochten rijden: leuk, maar moeilijk, vinden veel motorrijders. Deze trainingsdag begint met een korte introductie. Na de theorie volgt direct de praktijk: het rijden van een uitdagende route. Dat wordt gefilmd. De beelden worden daarna bekeken en samen met de andere deelnemers besproken. De analyse krijgt handvatten via tips en …

Lees meer

Oppoetsen en bijtanken
25 - 60 jaar

Voor de automobilist die al een tijdje ‘onderweg is’. Vanuit de eigen ervaringen van de deelnemer benadert de instructeur de rij-praktijk. In het theorie-deel komen de nieuwste verkeersontwikkelingen langs: regels; techniek; veiligheidsinzichten etc. In het praktijk-deel is er aandacht voor: de zit/stuur-houding; de noodstop; het bermgevaar, slippen, de noodstop etc. …

Lees meer

Training Veilig Landbouwverkeer
25 - 60 jaar

Landbouwvoertuigen zijn groot, breed, lang, imponerend of juist minder zichtbaar dan wenselijk zou zijn. Het besturen neemt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. Hoe zit het met lading? Uitrustingsstukken? Smalle wegen? Tegenliggers? Modder op de weg? De inrichting van combinaties? Het wordt allemaal gedeeld en besproken. Vervolgens wordt er geoefend …

Lees meer

Trainingsdag Bestelverkeer
25 - 60 jaar

Bestelauto’s zijn groter en zwaarder dan personenauto’s: een extra verantwoordelijkheid voor de chauffeurs. In de theorieles worden zij bijgespijkerd over de gevolgen: van massa en snelheid; van weersomstandigheden; afleiding; reactietijd/remweg; bandencontrole; veilig én zuinig rijden; etc. Vervolgens gaan de chauffeurs praktisch aan de slag: met spiegelafstelling; zit- en stuurhouding; noodstop …

Lees meer

60 +

Driewielfiets Ontdekdag

Driewielfiets Ontdekdag
60 +

Drie- of vierwielfietsen zijn ideale fietsen voor wie niet meer zo goed durft te fietsen: door de extra wielen is het evenwicht bewaren geen probleem. Op de ‘Ontdekdag’ kun je allerlei varianten uitproberen. De instructeurs staan klaar om u te begeleiden met hulp en voorlichting. Programma: Dit is een Doortappenproject. …

Lees meer

Ebike
60 +

Wat zijn de eigenheden van een e-bike? Hoe fiets je veilig op een e-bike? Waarin verschillen e-bikes van elkaar en waarom? Op de ‘E-bikedag’ kun je allerlei varianten uitproberen. De instructeurs staan klaar om u te begeleiden met hulp en voorlichting. Een leuk en leerzaam uitje! Programma: Dit is een …

Lees meer
Fietsclubs

Fietsclubs
60 +

Gezellig samen met andere senioren fietsen? Dan is een fietsclub misschien iets voor jou. Om de paar weken een mooie route in de buurt fietsen. Hoe ver? Hoe snel? Je stemt het met elkaar af. Er is onderweg aandacht voor veilig fietsen. Ook komt regelmatig een fietsenmaker, fysiotherapeut of andere …

Lees meer

Fietsspiegelactie
60 +

Nog geen teksten beschikbaar

Lees meer
Het nieuwe fietsen

Het Nieuwe Fietsen
60 +

Een positieve en gezellige workshop van maximaal 2,5 uur boordevol informatie, tips en trucs. Met stellingen en beeldmateriaal worden de deelnemers aan het denken gezet. Met beweeg- en spelvormen blijft de deelnemer bij de les. Onderwerpen te over: van drukte op het fietspad tot aangepaste fietsen, van brochures tot handvatten …

Lees meer

Hoe zat het ook Alweer
60 +

Even gezellig terug in de tijd! Wat was het toen rustig op de weg. Op een vrolijke manier nemen quizmaster en assistent de deelnemers mee op een reis van toen naar nu. Zie met elkaar hoe het verkeer en de verkeersregels veranderd zijn. De theatrale aanpak zorgt voor plezier, terwijl …

Lees meer
Opfriscursus

Opfriscursus
60 +

Aan de hand van beelden en stellingen gaan de deelnemers onder leiding van de instructeur in gesprek over verkeersregels, ongevalsfactoren, vitaliteitsuitdagingen etc. Daarna worden reactievermogen, zicht en gehoor getest. Aansluitend volgt een praktijkrit waarbij de bestuurder deskundig advies krijgt van een daarvoor opgeleide rijinstructeur. Een zinvolle besteding van de ochtend …

Lees meer
Scootmobielcursus

Scootmobielcursus
60 +

Eerst worden in een theorieles basiskennis over de scootmobiel en de relevante verkeersregels toegelicht en met elkaar besproken. Daarna wordt geoefend met manoeuvreren. Vervolgens kan een rit op de openbare weg gemaakt worden. Alles uiteraard onder deskundige begeleiding. Invulling is maatwerk: privé of groep; een paar uur of een paar …

Lees meer

Seniorenbeurs
60 +

Rustig rondkuieren op een beurs die helemaal is gericht op veilige mobiliteit voor senioren: de standhouders staan voor je klaar met informatie en materialen, met voorlichting en tips, met productpresentaties en adviezen. De beurs richt zich niet alleen op de seniore fietsen: allerlei oplossingen om als senior zo lang mogelijk …

Lees meer
Training Bijtanken en Oppoetsen

Training Bijtanken en Oppoetsen (SBV)
60 +

De ervaren bestuurder stelt zich via deze korte cursus op de hoogte van de (nieuwe) verkeersregels en -borden in het verkeer. Het verkeer verandert. Elk jaar komen er regels en -tekens bij. Voor wie daar zicht op wilt houden is dit overzicht-in-vogelvlucht ideaal. Met ruimte voor vragen, bespreking en aanvullingen …

Lees meer

Leeftijdsgroep