Stop!Licht! 3/4
4 - 12 jaar

In deze humoristische, interactieve theatervoorstelling wordt op een speelse manier duidelijk hoe een rotonde werkt. Daarbij komen (ook) voorrang, kruispunten en verkeersborden aan de orde. Met een lesbrief en een online-module kan de leerkracht met de kinderen deze interventie voorbereiden en verwerken. Kan los of als vervolg op Stoplicht 1/2 ingezet worden.

Voor wie Groep 3 en 4

Door wie Contact Onderwijsadviesbureau

Soort Theaterproject

Doel Bevorderen kennis/begrip van een rotonde

Aanvragen DVL-scholen: via het Activiteitenplan

Link Stop!Licht! 3/4

Aanmelden of meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Regiocoördinator Zuidwest-Drenthe
Gemeente Hoogeveen en De Wolden

Karin Pasjes
(06) 44 08 88 73
rczuidwest@veiligbereikbaardrenthe.nl

Regiocoördinator Zuidwest-Drenthe Gemeente Meppel, Midden-Drenthe, Westerveld

Hielke Verbree
(06) 27 87 08 99
rczuidwest@veiligbereikbaardrenthe.nl