Van 8 naar 1
16 - 25 jaar

Een project voor groep 8. Thema’s: de nieuwe schoolroute; verkeerssituaties; afleiding; groepsdruk; tijdsplanning. In het volgende schooljaar wacht het VO. Dat betekent meestal een uitdagende route naar school. Bovendien begint de (pre)puberteit. Daar wordt in de gastles en het (online)lespakket rekening mee gehouden: kinderen worden gestimuleerd zélf na te denken over risico’s en gedrag en stelling te nemen. Lessen van 1:00 uur door gastdocenten incl. toegang tot online module.

Voor wie leerlingen van 16 t/m 25 jaar


Door wie Responsible Young Drivers

Aanvragen via de regiocoördinator

Aanmelden of meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Regiocoördinator Zuidwest-Drenthe
Gemeente Hoogeveen en De Wolden

Karin Pasjes
(06) 44 08 88 73
rczuidwest@veiligbereikbaardrenthe.nl

Regiocoördinator Zuidwest-Drenthe Gemeente Meppel, Midden-Drenthe, Westerveld

Hielke Verbree
(06) 27 87 08 99
rczuidwest@veiligbereikbaardrenthe.nl