Verkeerscarrousel
12 - 16 jaar

De Verkeerscarrousel beslaat drie achtereenvolgende lesuren. Hierin komen in totaal acht tot tien verschillende verkeersonderwerpen aan bod. Na ieder lesuur rouleren de leerlingen. De lessen worden gegeven door ervaren gastdocenten. Zij confronteren de jongeren met hun eigen risicovolle gedrag in het verkeer en de mogelijke gevolgen daarvan. Het doel van de carroursel is om jongeren bewuster en veiliger aan het verkeer deel te laten nemen.

De gastdocenten laten jongeren zowel in theorie als in de (nagebootste) praktijk merken wat verschillende verkeersdeelnemers meemaken in het verkeer. Onderdelen en onderwerpen die tijdens de carrousel aandacht krijgen, zijn bijvoorbeeld: een blindenparcours, een rolstolparcours, de veilige fiets en fietsvaardigheid, de dode hoek, een reactietest, alcohol en verkeer, een botsbaan en de remweg van een auto.

Voor wie brugklasleerlingen 

Door wie Edcomm/Trafficskills


Aanvragen via de regiocoördinator

Aanmelden of meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Regiocoördinator Zuidwest-Drenthe
Gemeente Hoogeveen en De Wolden

Karin Pasjes
(06) 44 08 88 73
rczuidwest@veiligbereikbaardrenthe.nl

Regiocoördinator Zuidwest-Drenthe Gemeente Meppel, Midden-Drenthe, Westerveld

Hielke Verbree
(06) 27 87 08 99
rczuidwest@veiligbereikbaardrenthe.nl